Mad Designer at work

somat.fi sivustoa ollaan työstämässä

SOMAT- Saavutettavat OppiMATeriaalit ja oppimisympäristöt kaikille oppijoille-kurssi


Saavutettava oppimateriaali tarkoittaa, että jokainen opiskelija voi hyötyä yhdenvertaisesti kouluissa jaettavista oppimateriaaleista sekä oppimisympäristöstä riippumatta omista erityistarpeistaan. Saavutettava materiaali on selkeää, loogista ja helppolukuista.

Koulutuksessa ohjeistetaan konkreettisin esimerkein ja pienryhmissä työskennellen, kuinka opettajat saavat tuotettua mahdollisimman saavutettavaa informaatiota ja opiskelumateriaalia. Informaatio voidaan jakaa teksti-, kuva-, video- ja äänitiedostoina, jolloin jokaisessa formaatissa tuotettu informaatio käsitellään saavutettavuuden kannalta mahdollisimman hyväksi.

Nettisivu avataan ja kurssit alkavat keväällä 2019.

Kurssin tuottaa Datero ry. Hankkeen rahoittaa OPH